Om oss

Vi är konsulter inom mjukvaru- och produktutveckling! Förutom expertis inom dessa områden leverar vi också vårt Innovationspartner-koncept, samt managementtjänsten Medarbetardriven Innovation.

Med stark förankring i motivations- och innovationsforskning drivs vi av att skapa ”Brahet för människan”. Vi bygger en kultur där individer tillåts ta ansvar, växa och utvecklas. Detta sätt att tänka gynnar både våra anställda, våra kunder och vår omvärld.

Centralt i vår verksamhet finns konceptet Innovationsfabriken. Ett ramverk där vi dels löser våra kunders tekniska problem, dels tar fram nya idéer och koncept som vi utvecklar till nya produkter. För att göra detta effektivt och skapa innovativa lösningar har vi medarbetare från flera branscher, men med liknande fokus.

Följ oss

CaptureInnovation i media 2016:
GP: "Här finns inte en enda chef", 19/6
Veckans Affärer: "Vi jobbar bättre utan chefer", 18/5

Våra tjänster

Experter med hjärta och driv

Vår produktutvecklingskompetens hjälper dig när din organisation behöver extra förstärkning. Vi kan hjälpa till med allt från korta, fokuserade projekt till långa uppdrag som en del av ditt utvecklingsteam. Vi erbjuder erfarna experter inom mjukvaruutveckling, produktutveckling och ledarskap. Våra medarbetare har en djup teknisk kompetens och erfarenhet från flera branschsegment. Detta i kombination med kompetens inom beteendevetenskap gör att vi kan hitta rätt person eller upplägg för just ditt uppdrag och din företagskultur.

Medarbetardriven innovation

Medarbetardriven Innovation kombinerar och tillämpar forskning kring innovation och innovationsstyrning med forskning runt mänsklig motivation och innovation på individ, grupp och företagsnivå.

Vi stärker din innovationskraft genom att se till både människa och processer för att fånga upp, utvärdera och visualisera behov, idéer och ny teknik. Denna kombination av mjukt och hårt gör Medarbetardriven Innovation unikt, och är en förklaring till modellens framgång.

Vår process

I Innovationsfabriken föder och utvecklar vi nya idéer till koncept och produkter. Genom ett nytänkande, vetenskapligt beprövat och systematiskt sätt att samarbeta förbättrar vi våra idéer, utvecklar och lanserar vi nya produkter och tjänster i egen regi. Produkter som går hand i hand med vårt mål – att skapa ”Brahet för människan”.

Processen genomsyras av enkelhet, effektivitet och samverkan. Detta tillsammans med vår samlade expertis, gynnar våra kunder, vårt företag, våra partners och branschen som helhet. Vi uppmuntrar till öppet innovationsarbete och samarbete mellan olika branschsegment samt över kulturella och geografiska gränser.

Vårt mervärde

Världen idag är både föränderlig och komplex, något som skapar osäkerhet. För att inte halka efter behöver företag hantera, ja till och med omfamna, en komplex och snabbt växlande omvärld och matcha sina interna miljöer mot externa krav och förutsättningar.

Ny teknik och innovation är nyckeln till framgång. Ledande tekniskt kunnande är en förutsättning och redan ett krav hos våra kunder. Det är vår tekniska expertis i kombination med vår kompetens inom beteendevetenskap som gör att vi skiljer oss åt och kan erbjuda ett unikt mervärde. Vår breda kompetens gör att vi kan innovationsprocessens både ”hårda” och ”mjuka" aspekter, där de mjuka ofta är försummade. Faktorer som emotionell intelligens, kreativitet och ledarskap är avgörande för innovation inom och mellan organisationer.

Innovationspartner

Vårt koncept Innovationspartner ger dig tillgång till vår expertis, kreativitet och våra innovationsprocesser. Du känner dina behov, vi är flexibla och kan hjälpa till i alla steg – från att generera nya idéer och koncept, till att testa och utveckla produkter – allt efter dina behov. Du vet vad du behöver och du bestämmer vad du vill ha hjälp med. Vi finns här för att guida dig.

Karriär

Vi har valt att organisera oss enligt Teal. Det är inte en platt organisation - det är avsaknad av formell organisation. Hos oss kan alla medarbetare påverka samtliga delar av bolaget, på riktigt! Du får med andra ord stor frihet, mycket ansvar, kreativa och roliga kollegor samt en nyckelroll i ett företag där chefsrollen rationaliserats bort till förmån för ett större individuellt ansvarstagande.

Vi tror på att utveckla individer. Därför lägger vi stor kraft vid att du ska utvecklas som människa, och inte bara som yrkesmänniska. För detta har vi bl.a. en certifierad coach bland våra medarbetare.

Om du är intresserad av att upptäcka dina möjligheter med CaptureInnovation bifogar du helt enkelt ditt CV eller anger dina kontaktuppgifter i fältet nedan.

Kontakta oss

Vårt huvudkontor ligger i Göteborg, adressen är:

Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg

Eric Åkervall

+46 729 870 700